----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มิถุนายน 2564   เวลา 13:49 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น อื่น 

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น อื่น

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น อื่น จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

วันที่ : 14 มิถุนายน 2564

หนังสือ แนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับ อปท.

หนังสือ แนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับ อปท.

วันที่ : 09 มิถุนายน 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาครั้งแรก

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควายครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย

คำแถลงนโยบายของนายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลหนองควาย (วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม 2564)

วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564

คำสั่ง แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย

คำสั่ง แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย

วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564

คำสั่ง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย

คำสั่ง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย

วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564

อ่านทั้งหมด

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์