----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลหนองควาย วันที่ 19 กรกฎาคม 2561   เวลา 20:44 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ข้อมูลบุคลากร


นายสมชาย ศรีมูล

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองควาย

นายทวีวัฒน์ สายมา

รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองควาย

นางสาวยุพิน ค้าขาย

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองควาย

นายอุทัย กาวิโล

สท.เขต 1

นายนิคม อินใจมา

สท.เขต 1

นายประหยัด กรีเหลี่ยง

สท.เขต 1

นายอุดม สมจันทร์

สท.เขต 1

นางขันแก้ว บัวเหลือง

สท.เขต 1

นายบุญศรี เรือนเหล็ก

สท.เขต 2

นายสมบูรณ์ กรีเหลี่ยง

สท.เขต 2

นายดำรงเดช วิชญสกุล

สท.เขต 2

นายสุรพงษ์ คำสร้อย

สท.เขต 2