----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลหนองควาย วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 09:54 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News เทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

คู่มือสำหรับประชาชน


แบ่งตามหมวดเอกสาร :  

 

คู่มือสำหรับประชาชนทุกหมวดหมู่


ลำดับรายการวันที่โพสต์
1 การแจ้งขุดดิน 26 พฤศจิกายน 2561
2 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 26 พฤศจิกายน 2561
3 กาขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 26 พฤศจิกายน 2561
4 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 26 พฤศจิกายน 2561
5 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 26 พฤศจิกายน 2561
6 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 26 พฤศจิกายน 2561
7 การแจ้งถมดิน 26 พฤศจิกายน 2561
8 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 26 พฤศจิกายน 2561
9 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 26 พฤศจิกายน 2561
10 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 26 พฤศจิกายน 2561

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์