----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลหนองควาย วันที่ 16 ตุลาคม 2562   เวลา 13:41 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

คู่มือสำหรับประชาชน


แบ่งตามหมวดเอกสาร :  

 

คู่มือสำหรับประชาชนทุกหมวดหมู่


ลำดับรายการวันที่โพสต์
1 การแจ้งขุดดิน 26 พฤศจิกายน 2561
2 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 26 พฤศจิกายน 2561
3 กาขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 26 พฤศจิกายน 2561
4 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 26 พฤศจิกายน 2561
5 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 26 พฤศจิกายน 2561
6 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 26 พฤศจิกายน 2561
7 การแจ้งถมดิน 26 พฤศจิกายน 2561
8 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 26 พฤศจิกายน 2561
9 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 26 พฤศจิกายน 2561
10 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 26 พฤศจิกายน 2561

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์