----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลหนองควาย วันที่ 16 ธันวาคม 2561   เวลา 07:05 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

อัลบั้มรูปกิจกรรม


มหกรรมสุขภาพ


พิธีลงเสาเอกสนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองควาย


โครงการอบรมคุน-นะ-ทำ (ธรรม)


ส่งมอบมือถือเก่าล็อตแรก


โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต


โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า "เราทำความดีด้วยหัวใจ"


กิจกรรมถวายเทียนพรรษา


โครงการอบรมและศึกษาดูงาน


โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ


โครงการอบรมส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา


โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน


โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น


โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2561


โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561


รับโล่รางวัลงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน


กิจกรรมลาดตระเวนเพื่อป้องกันการเผาป่า


การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2561


กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา2560


โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2561


โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน


กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าอำเภอหางดง


การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอหางดง


โครงการรณรงค์การจัดการขยะในชุมชน


กิจกรรมผ่องานศิลป์ ฯ ครั้งที่ 3


โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2561


ธกส.มอบทุนการศึกษาแก่ รร.เทศบาลตำบลหนองควาย


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองเรือ จ.ขอนแก่น


โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/260


ศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม และเทศบาลตำบลห้วยไคร้ จังหวัดเชียงราย


การอบรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการ


ร่วมมอบดอกดารารัตน์ในนามของตำบลหนองควาย จำนวน 500 ดอก


การอบรมให้ความรู้ภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า