----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลหนองควาย วันที่ 25 เมษายน 2561   เวลา 03:45 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ

อัลบั้มรูปกิจกรรม


รับโล่รางวัลงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน


กิจกรรมลาดตระเวนเพื่อป้องกันการเผาป่า


การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2561


กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา2560


โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2561


โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน


กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าอำเภอหางดง


การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอหางดง


โครงการรณรงค์การจัดการขยะในชุมชน


กิจกรรมผ่องานศิลป์ ฯ ครั้งที่ 3


โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2561


ธกส.มอบทุนการศึกษาแก่ รร.เทศบาลตำบลหนองควาย


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองเรือ จ.ขอนแก่น


โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/260


ศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม และเทศบาลตำบลห้วยไคร้ จังหวัดเชียงราย


การอบรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการ


ร่วมมอบดอกดารารัตน์ในนามของตำบลหนองควาย จำนวน 500 ดอก


การอบรมให้ความรู้ภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า