----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 กันยายน 2563   เวลา 20:51 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประ

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 28 มีนาคม 2563

จดหมายเปิดผนึกถึงพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019


ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีจดหมายเปิดผนึกถึงพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) และการปฏิบัติงานของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน เฝ้าระวังตนเองและคนรอบข้าง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้วยพลังสามัคคีของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่

อ่านทั้งหมด
วันที่ 28 มีนาคม 2563

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ท่านสามารถสแกน QR CODE เพื่อตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้และสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ที่เทศบาลตำบลหนองควายหลังจากได้รับคำร้องภายใน 15 วัน

อ่านทั้งหมด
วันที่ 27 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีแจ้งประกาศปิดให้บริการชั่วคราว


ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งประกาศปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เพิ่มสูงขึ้น เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก พร้อมให้ความร่วมมือตามประกาศของรัฐบาล ที่มีมาตรการป้องกันลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆที่มีความเสี่ยงสูงให้ปิดบริการชั่วคราว ทั้งนี้ ระหว่างช่วงปิดให้บริการ ทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจะดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ในทุกพื้นที่และปรับปรุงส่วนต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับมาให้บริการลูกค้าทุกท่านอีกครั้ง

อ่านทั้งหมด
วันที่ 25 มีนาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย ครั้งที่2

อ่านทั้งหมด
วันที่ 23 มีนาคม 2563

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จาก


เทศบาลตำบลหนองควาย ขอประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ ที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นและมีความรุนแรง ทำให้มีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเร่งด่วน จึงให้สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ถือปฏิบัติเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. ถึงวันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น. รายละเอียดดังประกาศนี้

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์