----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 กันยายน 2563   เวลา 21:26 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประ

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 07 มกราคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 03 มกราคม 2562

รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร (ผู้ดูแลเด็ก)


รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 14 ธันวาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง


รายชื่อตามเอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด
วันที่ 12 ธันวาคม 2561

ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ 2562


ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านทั้งหมด
วันที่ 12 ธันวาคม 2561

ประกาศมาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ


ประกาศมาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์