----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 14 เมษายน 2564   เวลา 15:07 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิผ่านเว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองควาย


ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย


ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2564

ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี


ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

อ่านทั้งหมด
วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2564

ใบสมัครสมาชิกสภาเทศบาล


ใบสมัครสมาชิกสภาเทศบาล

อ่านทั้งหมด
วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564

คู่มือสำหรับผู้สใจสมัครเลือกตั้งเทศบาลตำบลหนองควาย


คู่มือสำหรับผู้สใจสมัครเลือกตั้งเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์