----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลหนองควาย วันที่ 14 กรกฎาคม 2563   เวลา 14:44 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ประชาสัมพันธ์การรับแบบพิมพ์เพื่อยื่นภาษี


รายละเอียดตามเอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


เทศบาลตำบลหนองควาย ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

อ่านทั้งหมด
วันที่ 27 ตุลาคม 2560

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2560


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

อ่านทั้งหมด
วันที่ 25 ตุลาคม 2560

วิธีการหยิบและวางดอกไม้จันทน์ที่ถูกต้อง


ปฏิบัติอย่างตั้งใจและสำรวจอาการ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อ่านทั้งหมด
วันที่ 18 ตุลาคม 2560

รายงานรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


เทศบาลตำบลหนองควาย ขอรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์