----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 14 เมษายน 2564   เวลา 15:54 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิผ่านเว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 09 มกราคม 2562

ประชาสัมพันธ์บัญญัติ 10 ประการ ประหยัดพลังงาน


ประชาสัมพันธ์บัญญัติ 10 ประการ ประหยัดพลังงาน

อ่านทั้งหมด
วันที่ 07 มกราคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 03 มกราคม 2562

รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร (ผู้ดูแลเด็ก)


รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 14 ธันวาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง


รายชื่อตามเอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด
วันที่ 12 ธันวาคม 2561

ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ 2562


ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์