----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 22 ตุลาคม 2563   เวลา 14:10 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผ

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 05 ตุลาคม 2560

ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง กำหนดโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ


ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง กำหนดโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ

อ่านทั้งหมด
วันที่ 02 ตุลาคม 2560

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองควาย


เทศบาลตำบลหนองควายขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 18 กันยายน 2560

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ประจำเดือนกันยายน 2560


รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ประจำเดือนกันยายน 2560

อ่านทั้งหมด
วันที่ 16 สิงหาคม 2560

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2560


รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2560

อ่านทั้งหมด
วันที่ 16 สิงหาคม 2560

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1


รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์