----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มกราคม 2564   เวลา 05:58 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองควาย (28 มี.ค.64)

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 23 ธันวาคม 2560

รายงานผลการจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน


กรณีปัญหาสุนัขที่อยู่บริเวณถนนหรือทางสาธารณะ สร้างความเดือดร้อน ด้วยการวิ่งไล่เห่าและวิ่งไล่กัดทำให้เกิดความไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยในการเดินทาง เทศบาลตำบลหนองควายได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวด้วยการขอความอนุเคราะห์ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์เลี้ยงควบคุมดูแลมิให้สัตว์ที่เลี้ยงไว้ออกมานอกบริเวณสถานที่เลี้ยงและมิให้เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงบนนถนนหรือทางสาธารณะ

อ่านทั้งหมด
วันที่ 12 ธันวาคม 2560

รายงานการตรวจสอบงบการเงินของเทศบาลตำบลหนองควาย


สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบงบการเงินของเทศบาลตำบลหนองควาย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และงบแสดงผลการดำเนินงานข่ายจากเงินรายรับสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน

อ่านทั้งหมด
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

เชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข้ารับการตรวจสุขภาพช่องปากเพื่อการวางแผนใส่ฟันเทียมพ


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองควาย เชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข้ารับการตรวจสุขภาพช่องปากเพื่อการวางแผนใส่ฟันเทียมพระราชทาน (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ รพ.สต.หนองควาย สอบถามเพิ่มเติมโทร.086-9244070

อ่านทั้งหมด
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


ท่านใดพบเห็นสุนัขในรูปสามาถติดต่อเจ้าของตามรายละเอียดตามภาพนะคะ

อ่านทั้งหมด
วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ประชาสัมพันธ์การรับแบบพิมพ์เพื่อยื่นภาษี


รายละเอียดตามเอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์