----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 7 มีนาคม 2564   เวลา 09:09 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก (ค

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 02 ตุลาคม 2560

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองควาย


เทศบาลตำบลหนองควายขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 18 กันยายน 2560

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ประจำเดือนกันยายน 2560


รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ประจำเดือนกันยายน 2560

อ่านทั้งหมด
วันที่ 16 สิงหาคม 2560

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2560


รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2560

อ่านทั้งหมด
วันที่ 16 สิงหาคม 2560

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1


รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ประจำเดือนกรกฎาคม


รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์