----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลหนองควาย วันที่ 27 มิถุนายน 2562   เวลา 13:17 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News หลักเกณฑ์และกำหนดการรับลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด 

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562วันที่ : 21 มีนาคม 2562   โพสต์โดย : admin

ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย และรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2562 รายละเอียดตามประกาศฯ สอบถามเพิ่มเติม โทร.053-125070เอกสารเพิ่มเติม

ไม่มีเอกสารประกอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์