----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 30 ตุลาคม 2563   เวลา 00:26 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ...ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 21/2563วันที่ : 11 พฤษภาคม 2563   โพสต์โดย : admin

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 21/2563 เรื่อง ปิดสถานที่ หรือ พื้นที่ประกอบกิจการบางประเภท (สถานดูแลผู้สูงอายุ)

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์