----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 21 ตุลาคม 2563   เวลา 20:01 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การเสียภาษีวันที่ : 12 ธันวาคม 2562   โพสต์โดย : admin

ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ.2562 ให้ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์