----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 18 กันยายน 2564   เวลา 04:38 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง กำหนดวันประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564   โพสต์โดย : admin

วันนี้ (29 กรกฎาคม 2564) เวลา 09.30 น. คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลหนองควาย ประชุมร่วมกัน เพื่อติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในตำบลหนองควาย พิจารณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหางดง และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 บ้านตองกาย หมู่ที่ 1 บ้านร้อยจันทร์ หมู่ที่ 6 บ้านขุนเส หมู่ที่ 8 และบ้านนาบุก หมู่ที่ 10 โดยมีนายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผอ.รพสต.บ้านต้นเกว๋น ปลัดอำเภอหางดง ท้องถิ่นอำเภอหางดง จนท.จากสาธารณสุขอำเภอหางดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองควายเอกสารเพิ่มเติม

ไม่มีเอกสารประกอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์