----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563   เวลา 12:23 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่องกำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

วีดีทัศน์


รายการวีดีทัศน์

การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย ช่วงสถานการณ์ COVID-19

วันที่โพสต์ : 2020-05-20 โพสต์โดย : admin

การดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็กในช่วงปิดศูนย์ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์