----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563   เวลา 12:46 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่องกำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2563 30 ตุลาคม 2563
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2564 29 ตุลาคม 2563
3 แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564-2566 26 ตุลาคม 2563
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 26 ตุลาคม 2563
5 ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ 01 ตุลาคม 2563
6 ประกาศ เรื่องการใช้แผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) 01 ตุลาคม 2563
7 ประกาศ เรื่องการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) 01 ตุลาคม 2563
8 ประกาศ เรื่อง การจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) 01 ตุลาคม 2563
9 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 28 กันยายน 2563
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2563 16 กันยายน 2563

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์