----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลหนองควาย วันที่ 27 มิถุนายน 2562   เวลา 11:16 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News เชิญชวนร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29 ตุลาคม 2561
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 01 ตุลาคม 2561
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่3) 01 ตุลาคม 2561
4 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 01 ตุลาคม 2561
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) 01 ตุลาคม 2561
6 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ประจำปีงบฯ 2562 01 ตุลาคม 2561
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) 01 ตุลาคม 2561
8 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11 กันยายน 2561
9 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 07 มิถุนายน 2561
10 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรอบ 6 เดือน 23 เมษายน 2561