----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลหนองควาย วันที่ 30 มีนาคม 2563   เวลา 18:14 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News เทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
1 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 17 ธันวาคม 2562
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 2562 30 ตุลาคม 2562
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 25 ตุลาคม 2562
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 21 ตุลาคม 2562
5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 10 ตุลาคม 2562
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 07 ตุลาคม 2562
7 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 02 ตุลาคม 2562
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 24 กันยายน 2562
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 29 สิงหาคม 2562
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2562 19 กรกฎาคม 2562

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์