----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลหนองควาย วันที่ 16 กรกฎาคม 2562   เวลา 18:05 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
1 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลหนองควาย 19 มิถุนายน 2562
2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562(รอบ6เดือน) 09 เมษายน 2562
3 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 05 เมษายน 2562
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2562 05 เมษายน 2562
5 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 08 มกราคม 2562
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2562 04 มกราคม 2562
7 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 31 ตุลาคม 2561
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปี2561 30 ตุลาคม 2561
9 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29 ตุลาคม 2561
10 รายงานความถี่การพัฒนาบุคคลด้านการฝึกอบรมรายบุคคล ประจำปีงบฯ 2561 24 ตุลาคม 2561

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์