----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 7 มีนาคม 2564   เวลา 10:38 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก (ค

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
1 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564
2 รายงานการประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ 2563 02 กุมภาพันธ์ 2564
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2564 21 มกราคม 2564
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข (ฉบับที่ 15) พ.ศ 2564 12 มกราคม 2564
5 แผนการตรวจสอบระยะยาว(ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566) 30 พฤศจิกายน 2563
6 แผนการตรวจสอบประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 30 พฤศจิกายน 2563
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2563 18 พฤศจิกายน 2563
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2563 30 ตุลาคม 2563
9 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2564 29 ตุลาคม 2563
10 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 27 ตุลาคม 2563

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์