----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 27 ตุลาคม 2563   เวลา 16:21 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ...ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
1 แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564-2566 26 ตุลาคม 2563
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 26 ตุลาคม 2563
3 ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ 01 ตุลาคม 2563
4 ประกาศ เรื่องการใช้แผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) 01 ตุลาคม 2563
5 ประกาศ เรื่องการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) 01 ตุลาคม 2563
6 ประกาศ เรื่อง การจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) 01 ตุลาคม 2563
7 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 28 กันยายน 2563
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2563 16 กันยายน 2563
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2563 09 กรกฎาคม 2563
10 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองควาย ปีงบประมาณ 2563(เดือนมิถุนายน63) 03 กรกฎาคม 2563

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์