----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 27 ตุลาคม 2563   เวลา 17:09 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ...ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
101 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลหนองควาย 17 พฤศจิกายน 2560
102 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) 06 พฤศจิกายน 2560
103 แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบฯ พ.ศ.2561 31 ตุลาคม 2560
104 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 31 ตุลาคม 2560
105 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 30 ตุลาคม 2560
106 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(2561-2564) 30 ตุลาคม 2560
107 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุและแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 16 ตุลาคม 2560
108 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุและแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 16 ตุลาคม 2560
109 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 11 ตุลาคม 2560
110 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 10 ตุลาคม 2560

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์