----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 27 ตุลาคม 2563   เวลา 16:53 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ...ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
111 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 06 ตุลาคม 2560
112 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ(ครึ่งปีแรก2561) 03 ตุลาคม 2560
113 แผนพัฒนาบุคลากร(2561-2563) 29 กันยายน 2560
114 แผนอัตรากำลัง3ปี(2561-2563) 29 กันยายน 2560
115 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 22 กันยายน 2560
116 แผนการดำเนินงานประจำปี 2561 22 กันยายน 2560
117 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน 18 กันยายน 2560
118 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 06 กันยายน 2560
119 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 06 กันยายน 2560
120 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ระยะ 5 ปี (2560-2564) 03 กรกฎาคม 2560

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์