----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 27 ตุลาคม 2563   เวลา 16:38 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ...ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
51 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 07 ตุลาคม 2562
52 ประกาศเรื่องนโยบายให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 2563 04 ตุลาคม 2562
53 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 02 ตุลาคม 2562
54 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 01 ตุลาคม 2562
55 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 24 กันยายน 2562
56 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 20 กันยายน 2562
57 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 30 สิงหาคม 2562
58 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 29 สิงหาคม 2562
59 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 13 สิงหาคม 2562
60 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 19 กรกฎาคม 2562

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์