----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 27 ตุลาคม 2563   เวลา 16:45 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ...ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
71 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 31 ตุลาคม 2561
72 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปี2561 30 ตุลาคม 2561
73 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29 ตุลาคม 2561
74 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 24 ตุลาคม 2561
75 รายงานความถี่การพัฒนาบุคคลด้านการฝึกอบรมรายบุคคล ประจำปีงบฯ 2561 24 ตุลาคม 2561
76 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ 2562 18 ตุลาคม 2561
77 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2561 18 ตุลาคม 2561
78 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10 ตุลาคม 2561
79 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ(ครึ่งปีแรก2562) 05 ตุลาคม 2561
80 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 01 ตุลาคม 2561

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์