----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 30 ตุลาคม 2563   เวลา 15:14 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ...ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
81 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ(ครึ่งปีแรก2562) 05 ตุลาคม 2561
82 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 01 ตุลาคม 2561
83 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ประจำปีงบฯ 2561 01 ตุลาคม 2561
84 แผนการดำเนินงานประจำปี 2562 01 ตุลาคม 2561
85 แผนการดำเนินงานประจำปี 2561(เพิ่มเติม) 01 ตุลาคม 2561
86 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปี 2561 28 กันยายน 2561
87 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11 กันยายน 2561
88 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่3) 20 สิงหาคม 2561
89 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561
90 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 07 พฤษภาคม 2561

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์