----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลหนองควาย วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 08:18 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News โครงการรณรงค์การจัดการขยะในชุมชน 

การประกาศสอบราคา


ลำดับรายการวันที่ประกาศ
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำข้างบ้านเลขที่ 173 ม.9 บ้านสันทราย 17 มกราคม 2561
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7 17 มกราคม 2561
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ซ.4/1 เชื่อม ซ.4 บ้านตองกาย 17 มกราคม 2561
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย5ค ฝั่งขวาบ้านฟ่อน 17 มกราคม 2561
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำซอยข้างร้านนมบางกรวย บ้านตองกาย 17 มกราคม 2561
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณถนนหลังหอพักนวลนภาถึงลำเหมืองเปา 17 มกราคม 2561
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนายพิพัฒน์ อ่อนสะเดา ถึงลำเหมืองหมูเน่า 17 มกราคม 2561
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนายอินสน มาลา ถึงบ้านนายทอง ใบไม้ 17 มกราคม 2561
19 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ซอย 5 ฝั่งซ้าย 17 มกราคม 2561
20 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประเภทงานทางระบายน้ำ 16 โครงการ 10 มกราคม 2561