----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลหนองควาย วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561   เวลา 14:32 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับรายการวันที่ประกาศ
1 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เดือนสิงหาคม 2560) 21 กันยายน 2560
2 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เดือนกรกฎาคม) 2560) 22 สิงหาคม 2560
3 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เดือนธันวาคม 2560) 24 มกราคม 2560