----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลหนองควาย วันที่ 11 กรกฎาคม 2563   เวลา 11:31 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News 6 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา

จัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับรายการวันที่ประกาศปีงบประมาณ
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(งานก่อสร้าง27โครงการ)เงินสะสม1/2 10 กรกฎาคม 2563 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(งานก่อสร้าง9โครงการ)เทศบัญญัติ2563 10 กรกฎาคม 2563 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(งานก่อสร้าง27โครงการ)เงินสะสม2/2 10 กรกฎาคม 2563 2563
4 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(เงินสะสม2563จำนวน42โครงการ) 27 มิถุนายน 2563 2563
5 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(เทศบัญญัติ2563จำนวน23โครงการ) 27 มิถุนายน 2563 2563
6 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(3โครงการ) 30 เมษายน 2563 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ปรับปรุงอาคารและจัดซื้อครุภัณฑ์ ศูนย์ ศพอส.) 21 เมษายน 2563 2563
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เงินอุดหนุน) 13 เมษายน 2563 2563
9 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(ปรับปรุงอาคารและจัดซื้อครุภัณฑ์ ศูนย์ ศพอส.) 13 เมษายน 2563 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้าง 3 โครงการ(วิธีเฉพาะเจาะจง) 25 มีนาคม 2563 2563

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์