----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลหนองควาย วันที่ 16 กรกฎาคม 2562   เวลา 17:23 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562

จัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับรายการวันที่ประกาศปีงบประมาณ
1 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(e-bidding19โครงการ) 12 กรกฎาคม 2562 2562
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้าง10โครงการ(วิธีเฉพาะเจาะจง) 06 มีนาคม 2562 2561
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (งานประเภททางระบายน้ำ7โครงการ) 27 กุมภาพันธ์ 2562 2562
4 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(10โครงการ) 21 กุมภาพันธ์ 2562 2560
5 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(งานประเภททางระบายน้ำ7โครงการ) 31 มกราคม 2562 2562
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 31 โครงการ) 29 มกราคม 2562 2561
7 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(e-bidding41โครงการ) 03 มกราคม 2562 2561
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย) 16 พฤศจิกายน 2561 2562
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (จ้างเหมาเก้บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย) 16 พฤศจิกายน 2561 2562
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง) 15 พฤศจิกายน 2561 2561

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์