----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 7 มีนาคม 2564   เวลา 09:30 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก (ค

จัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับรายการวันที่ประกาศปีงบประมาณ
1 ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 24 กุมภาพันธ์ 2564 2564
2 ประกาศ เผยแพร่แผนการโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนคสล.ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.200-03 แยกทางหลวงหมายเลข12 25 มกราคม 2564 2564
3 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสะพานเชื่อมทางสาธารณะกับถนนราชพฤกษ์บริเวณข้าง 04 ธันวาคม 2563 2564
4 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองควาย 16 พฤศจิกายน 2563 2564
5 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(จำนวน 11 โครงการ) 16 พฤศจิกายน 2563 2564
6 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 09 พฤศจิกายน 2563 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7) 12 ตุลาคม 2563 2564
8 ประกาศเกณฑ์ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลหนองควาย ปีงบประมาณ 2564 01 ตุลาคม 2563 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลหนองควาย งานก่อสร้างถนน) 16 กันยายน 2563 2563
10 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(e-biddingก่อสร้างสนามกีฬา) 01 กันยายน 2563 2563

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์