----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลหนองควาย วันที่ 27 มิถุนายน 2562   เวลา 10:26 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News เชิญชวนร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา

จัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับรายการวันที่ประกาศปีงบประมาณ
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้าง10โครงการ(วิธีเฉพาะเจาะจง) 06 มีนาคม 2562 2561
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (งานประเภททางระบายน้ำ7โครงการ) 27 กุมภาพันธ์ 2562 2562
3 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(10โครงการ) 21 กุมภาพันธ์ 2562 2560
4 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(งานประเภททางระบายน้ำ7โครงการ) 31 มกราคม 2562 2562
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 31 โครงการ) 29 มกราคม 2562 2561
6 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(e-bidding41โครงการ) 03 มกราคม 2562 2561
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย) 16 พฤศจิกายน 2561 2562
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (จ้างเหมาเก้บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย) 16 พฤศจิกายน 2561 2562
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง) 15 พฤศจิกายน 2561 2561
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562(เพิ่มเติม) 26 ตุลาคม 2561 2562