----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลหนองควาย วันที่ 30 มีนาคม 2563   เวลา 16:59 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News เทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

จัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับรายการวันที่ประกาศปีงบประมาณ
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้าง 3 โครงการ(วิธีเฉพาะเจาะจง) 25 มีนาคม 2563 2563
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เงินสะสม) 13 มีนาคม 2563 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาด โดยวิธีประมูลด้วยวาจา 06 กุมภาพันธ์ 2563 2563
4 ประกาศขายทอดตลาด วิธีประมูลด้วยวาจา 23 มกราคม 2563 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงถนน ม.7(วิธีเฉพาะเจาะจง) 25 ธันวาคม 2562 2563
6 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(งานปรับปรุงถนน หมู่ที่7) 20 ธันวาคม 2562 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้าง 13 โครงการ(วิธีเฉพาะเจาะจง) 12 ธันวาคม 2562 2562
8 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(วิธีเฉพาะเจาะจง13โครงการ) 29 พฤศจิกายน 2562 2562
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(จ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะฯ) 13 พฤศจิกายน 2562 2563
10 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 30 ตุลาคม 2562 2562

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์