----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลหนองควาย วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562   เวลา 05:08 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562

จัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับรายการวันที่ประกาศปีงบประมาณ
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(จ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะฯ) 13 พฤศจิกายน 2562 2563
2 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 30 ตุลาคม 2562 2562
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เพิ่มเติม) 30 ตุลาคม 2562 2563
4 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง(จ้างเหมาเก็บ ขนและกำจัดขยะ 1ธค.62-30กย63) 24 ตุลาคม 2562 2563
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 24 ตุลาคม 2562 2563
6 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(โครงการปรับปรุงหรือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิก 27 กันยายน 2562 2562
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(งานปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อหมู่ที่7) 10 กันยายน 2562 2562
8 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(วิธีเฉพาะเจาะจง10โครงการ) 09 กันยายน 2562 2562
9 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(e-biddingงานปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อหมู่ที่7) 23 สิงหาคม 2562 2562
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(เพิ่มเติม) 22 สิงหาคม 2562 2562

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์