----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลหนองควาย วันที่ 22 กันยายน 2562   เวลา 02:29 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (พนักงานขับรถยนต์ และ คนงานทั่วไป)

จัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับรายการวันที่ประกาศปีงบประมาณ
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(งานปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อหมู่ที่7) 10 กันยายน 2562 2562
2 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(วิธีเฉพาะเจาะจง10โครงการ) 09 กันยายน 2562 2562
3 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(e-biddingงานปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อหมู่ที่7) 23 สิงหาคม 2562 2562
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(เพิ่มเติม) 22 สิงหาคม 2562 2562
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (งานก่อสร้าง9โครงการ) 05 สิงหาคม 2562 2562
6 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(โครงการรื้อถอนอาคารป้องกันฯ) 31 กรกฎาคม 2562 2562
7 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(e-bidding19โครงการ) 12 กรกฎาคม 2562 2562
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้าง10โครงการ(วิธีเฉพาะเจาะจง) 06 มีนาคม 2562 2561
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (งานประเภททางระบายน้ำ7โครงการ) 27 กุมภาพันธ์ 2562 2562
10 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(10โครงการ) 21 กุมภาพันธ์ 2562 2560

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์