----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563   เวลา 11:52 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่องกำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

จัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับรายการวันที่ประกาศปีงบประมาณ
1 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองควาย 16 พฤศจิกายน 2563 2560
2 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(จำนวน 11 โครงการ) 16 พฤศจิกายน 2563 2560
3 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 09 พฤศจิกายน 2563 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7) 12 ตุลาคม 2563 2563
5 ประกาศเกณฑ์ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลหนองควาย ปีงบประมาณ 2564 01 ตุลาคม 2563 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลหนองควาย งานก่อสร้างถนน) 16 กันยายน 2563 2563
7 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(e-biddingก่อสร้างสนามกีฬา) 01 กันยายน 2563 2563
8 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(e-biddingงานเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่7) 31 สิงหาคม 2563 2563
9 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(เงินสะสมม.7-12จำนวน10โครงการ) 31 สิงหาคม 2563 2563
10 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(เทศบัญญัติม.7-12จำนวน7โครงการ) 31 สิงหาคม 2563 2563

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์