----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 30 กันยายน 2563   เวลา 13:00 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประ

จัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับรายการวันที่ประกาศปีงบประมาณ
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลหนองควาย งานก่อสร้างถนน) 16 กันยายน 2563 2563
2 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(e-biddingก่อสร้างสนามกีฬา) 01 กันยายน 2563 2563
3 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(e-biddingงานเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่7) 31 สิงหาคม 2563 2563
4 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(เทศบัญญัติม.1-6จำนวน5โครงการ) 31 สิงหาคม 2563 2563
5 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(เงินสะสมม.7-12จำนวน10โครงการ) 31 สิงหาคม 2563 2563
6 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(เทศบัญญัติม.7-12จำนวน7โครงการ) 31 สิงหาคม 2563 2563
7 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(เงินสะสมม.1-6จำนวน5โครงการ) 31 สิงหาคม 2563 2563
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลหนองควาย 28 สิงหาคม 2563 2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(งานก่อสร้าง27โครงการ)เงินสะสม1/2 10 กรกฎาคม 2563 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(งานก่อสร้าง9โครงการ)เทศบัญญัติ2563 10 กรกฎาคม 2563 2563

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์