----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 15 พฤษภาคม 2564   เวลา 22:14 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ครั้งที่ 2/2564

ผลการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองควาย

ผลการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองควาย

วันที่ : 06 พฤษภาคม 2564

กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564

กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ : 06 พฤษภาคม 2564

การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควายครั้งแรก

การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควายครั้งแรก

วันที่ : 03 พฤษภาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

วันที่ : 29 มีนาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 1/3

ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

วันที่ : 29 มีนาคม 2564

ราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2/3

ราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วันที่ : 29 มีนาคม 2564

อ่านทั้งหมด

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์