----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 9 ธันวาคม 2564   เวลา 04:57 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

ข้อมูลบุคลากร


นายสมชาย ศรีมูล

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองควาย

นายทวีวัฒน์ สายมา

รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองควาย

น.ส.ยุพิน ค้าขาย

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองควาย

นายอุทัย กาวิโล

สท.เขต 1

นายนิคม อินใจมา

สท.เขต 1

นายประหยัด กรีเหลี่ยง

สท.เขต 1

นายอุดม สมจันทร์

สท.เขต 1

นางขันแก้ว บัวเหลือง

สท.เขต 1

นายบุญศรี เรือนเหล็ก

สท.เขต 2

นายสมบูรณ์ กรีเหลี่ยง

สท.เขต 2

นายสุรพงษ์ คำสร้อย

สท.เขต 2

-ว่าง-

สท.เขต2

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์