----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 17 ตุลาคม 2564   เวลา 16:06 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากเหตุพิเศษ (ครั้งที่ 6) และ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย


คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ประกาศนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควายสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564


ประกาศนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควายสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

อ่านทั้งหมด
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564


ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564

อ่านทั้งหมด
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 1 จำนวน


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 1 จำนวน 4 ราย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา


ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์