----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 17 ตุลาคม 2564   เวลา 15:48 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากเหตุพิเศษ (ครั้งที่ 6) และ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 07 พฤษภาคม 2564

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564


ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

อ่านทั้งหมด
วันที่ 06 พฤษภาคม 2564

ผลการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองควาย


ผลการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 06 พฤษภาคม 2564

กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564


กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564

อ่านทั้งหมด
วันที่ 03 พฤษภาคม 2564

การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควายครั้งแรก


การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควายครั้งแรก

อ่านทั้งหมด
วันที่ 29 มีนาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)


ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์