----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 17 ตุลาคม 2564   เวลา 15:35 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากเหตุพิเศษ (ครั้งที่ 6) และ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 29 มีนาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 1/3


ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

อ่านทั้งหมด
วันที่ 29 มีนาคม 2564

ราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2/3


ราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อ่านทั้งหมด
วันที่ 29 มีนาคม 2564

ราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3/3


ราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3/3

อ่านทั้งหมด
วันที่ 19 มีนาคม 2564

แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิผ่านเว็บไซต์


#แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิผ่านเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main ด่วน!!! ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วงเวลาแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง คือก่อนเลือกตั้ง 7 วัน และ หลังเลือกตั้ง 7 วัน

อ่านทั้งหมด
วันที่ 11 มีนาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดื


ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 1

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์