----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 15 พฤษภาคม 2564   เวลา 21:51 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ครั้งที่ 2/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 25 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่องขยายระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563


ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่องขยายระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563

อ่านทั้งหมด
วันที่ 21 สิงหาคม 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายป


ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านทั้งหมด
วันที่ 19 สิงหาคม 2563

พยากรณ์อากาศ วันที่ 19 ถึง 20 สิงหาคม 2563


พยากรณ์อากาศ วันที่ 19 ถึง 20 สิงหาคม 2563

อ่านทั้งหมด
วันที่ 19 สิงหาคม 2563

เกิดอะไรกับเด็ก...? เมื่อถูกลืมอยู่ในรถ


เกิดอะไรกับเด็ก...? เมื่อถูกลืมอยู่ในรถ อย่าลืมเด็กไว้ในรถ!! แค่ 2 ชม.เด็กก็เสียชีวิตได้ เพราะเด็กไม่ได้เสียชีวิตจากขาดอากาศหายใจ แต่เสียชีวิตจากความร้อนในรถ

อ่านทั้งหมด
วันที่ 19 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์