----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 17 ตุลาคม 2564   เวลา 16:51 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากเหตุพิเศษ (ครั้งที่ 6) และ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2564

ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี


ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

อ่านทั้งหมด
วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2564

ใบสมัครสมาชิกสภาเทศบาล


ใบสมัครสมาชิกสภาเทศบาล

อ่านทั้งหมด
วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน


ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ของปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564

การแสดงเจตจำนงสุจริตของปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี


การแสดงเจตจำนงสุจริตของปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564

คู่มือสำหรับผู้สใจสมัครเลือกตั้งเทศบาลตำบลหนองควาย


คู่มือสำหรับผู้สใจสมัครเลือกตั้งเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์