----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 17 ตุลาคม 2564   เวลา 16:40 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากเหตุพิเศษ (ครั้งที่ 6) และ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 28 มีนาคม 2563

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลหนองควาย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2563) 2/2


บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลหนองควาย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2563)

อ่านทั้งหมด
วันที่ 28 มีนาคม 2563

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลหนองควาย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2563) 1/2


บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลหนองควาย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2563) 1/2

อ่านทั้งหมด
วันที่ 28 มีนาคม 2563

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ท่านสามารถสแกน QR CODE เพื่อตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้และสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ที่เทศบาลตำบลหนองควายหลังจากได้รับคำร้องภายใน 15 วัน

อ่านทั้งหมด
วันที่ 27 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีแจ้งประกาศปิดให้บริการชั่วคราว


ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งประกาศปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เพิ่มสูงขึ้น เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก พร้อมให้ความร่วมมือตามประกาศของรัฐบาล ที่มีมาตรการป้องกันลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆที่มีความเสี่ยงสูงให้ปิดบริการชั่วคราว ทั้งนี้ ระหว่างช่วงปิดให้บริการ ทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจะดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ในทุกพื้นที่และปรับปรุงส่วนต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับมาให้บริการลูกค้าทุกท่านอีกครั้ง

อ่านทั้งหมด
วันที่ 25 มีนาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย ครั้งที่2

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์