----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 17 ตุลาคม 2564   เวลา 17:12 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากเหตุพิเศษ (ครั้งที่ 6) และ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 03 กันยายน 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่


ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่1) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านทั้งหมด
วันที่ 30 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควายาย


ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

อ่านทั้งหมด
วันที่ 30 สิงหาคม 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย


ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

อ่านทั้งหมด
วันที่ 30 สิงหาคม 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย


ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง นัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลหนองควาย วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ

อ่านทั้งหมด
วันที่ 27 สิงหาคม 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ขยายเวลาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564


ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ขยายเวลาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์