----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 17 ตุลาคม 2564   เวลา 17:14 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากเหตุพิเศษ (ครั้งที่ 6) และ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 27 สิงหาคม 2564

ประกาศอำเภอหางดง เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย


ประกาศอำเภอหางดง เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

อ่านทั้งหมด
วันที่ 24 สิงหาคม 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา


ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา - รับสมัคร วันที่ 30 สิงหาคม - 7 กันยายน 2564 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 8 กันยายน 2564 - สอบแข่งขัน วันที่ 23 กันยายน 2564 - ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน วันที่ 24 กันยายน 2564 การจัดสอบเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

อ่านทั้งหมด
วันที่ 20 สิงหาคม 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง คณะกรรมการแปรญัตติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565


ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง คณะกรรมการแปรญัตติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านทั้งหมด
วันที่ 13 สิงหาคม 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564


ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

อ่านทั้งหมด
วันที่ 13 สิงหาคม 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ค


ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์