----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 15 พฤษภาคม 2564   เวลา 21:55 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ครั้งที่ 2/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2564

ใบสมัครสมาชิกสภาเทศบาล


ใบสมัครสมาชิกสภาเทศบาล

อ่านทั้งหมด
วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน


ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ของปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564

การแสดงเจตจำนงสุจริตของปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี


การแสดงเจตจำนงสุจริตของปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564

คู่มือสำหรับผู้สใจสมัครเลือกตั้งเทศบาลตำบลหนองควาย


คู่มือสำหรับผู้สใจสมัครเลือกตั้งเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564

คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองควาย


คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองควาย ที่ 001/2564 เรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์