----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 17 ตุลาคม 2564   เวลา 16:03 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากเหตุพิเศษ (ครั้งที่ 6) และ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 03 มกราคม 2562

รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร (ผู้ดูแลเด็ก)


รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 14 ธันวาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง


รายชื่อตามเอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด
วันที่ 12 ธันวาคม 2561

ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ 2562


ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านทั้งหมด
วันที่ 12 ธันวาคม 2561

ประกาศมาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ


ประกาศมาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

อ่านทั้งหมด
วันที่ 12 ธันวาคม 2561

ประกาศมาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน


ประกาศมาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์