----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 15 พฤษภาคม 2564   เวลา 21:57 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ครั้งที่ 2/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 29 มกราคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลตำบลหนองควาย ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตร


ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลตำบลหนองควาย ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 29 มกราคม 2564

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564


รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

อ่านทั้งหมด
วันที่ 26 มกราคม 2564

ร่วมฟังบรรยายให้ความรู้โดย กกต.จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลหนองควาย ขอเชิญชวนผู้สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ร่วมฟังบรรยายให้ความรู้โดย กกต.จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร และกฎหมาย ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 26 มกราคม 2564

E-learning ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540


E-learning ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กรุณาคลิก http://www.oic.go.th/web2017/elearning.htm

อ่านทั้งหมด
วันที่ 25 มกราคม 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยท


ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์