----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 17 ตุลาคม 2564   เวลา 17:17 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากเหตุพิเศษ (ครั้งที่ 6) และ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 11 สิงหาคม 2564

ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์


ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 ทาง http://formom.moi.go.th/ ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2564 โดยงดการจัดให้มีกิจกรรมรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่และประชาชนเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) https://www.facebook.com/prmoithailand/posts/1799855720203638

อ่านทั้งหมด
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จำนวน 100 ตอน


ขอประชาสัมพันธ์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จำนวน 100 ตอน “กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ” เรียนรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ได้เพียงแค่สแกน QR Code

อ่านทั้งหมด
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย เนื่องจากเ


อ่านทั้งหมด
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

รายงานประจำปี 2563 เทศบาลตำบลหนองควาย


ประชาสัมพันธ์ "รายงานประจำปี 2563 เทศบาลตำบลหนองควาย" ผ่านระบบ e-book สามารถสแกน QR code หรือ กดลิงก์ https://anyflip.com/dgpdo/tkbd/ เพื่อรับทราบผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านทั้งหมด
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564


ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์