----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 17 ตุลาคม 2564   เวลา 16:07 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากเหตุพิเศษ (ครั้งที่ 6) และ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 17 มกราคม 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)


รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร (นายช่างโยธา)

อ่านทั้งหมด
วันที่ 11 มกราคม 2561

เทศบาลตำบลหนองควายจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ


เทศบาลตำบลหนองควาย ร่วมกันภาคีเครือข่ายมีกำหนดการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลหนองควาย ในวันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก กิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประเภทต่าง ๆ รวม 13 รายการ และการละเล่นบนเวที ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสัก โรงเรียนบ้านฟ่อน และโรงเรียนบ้านตองกาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)


เริ่มรับสมัครระหว่างวันที่ 5 - 15 มกราคม 2561

อ่านทั้งหมด
วันที่ 23 ธันวาคม 2560

รายงานผลการจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน


กรณีปัญหาสุนัขที่อยู่บริเวณถนนหรือทางสาธารณะ สร้างความเดือดร้อน ด้วยการวิ่งไล่เห่าและวิ่งไล่กัดทำให้เกิดความไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยในการเดินทาง เทศบาลตำบลหนองควายได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวด้วยการขอความอนุเคราะห์ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์เลี้ยงควบคุมดูแลมิให้สัตว์ที่เลี้ยงไว้ออกมานอกบริเวณสถานที่เลี้ยงและมิให้เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงบนนถนนหรือทางสาธารณะ

อ่านทั้งหมด
วันที่ 12 ธันวาคม 2560

รายงานการตรวจสอบงบการเงินของเทศบาลตำบลหนองควาย


สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบงบการเงินของเทศบาลตำบลหนองควาย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และงบแสดงผลการดำเนินงานข่ายจากเงินรายรับสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์