----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 17 ตุลาคม 2564   เวลา 17:13 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากเหตุพิเศษ (ครั้งที่ 6) และ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 28 เมษายน 2560

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560


รายละเอียดตามเอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด
วันที่ 26 เมษายน 2560

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

อ่านทั้งหมด
วันที่ 29 มกราคม 2559

ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น


ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

อ่านทั้งหมด
วันที่ 22 มกราคม 2559

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น


ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

อ่านทั้งหมด
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย 2556


คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลหนองควาย วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์