----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 3 ธันวาคม 2564   เวลา 11:33 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 22 มกราคม 2559

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น


ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

อ่านทั้งหมด
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย 2556


คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลหนองควาย วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์