----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 17 ตุลาคม 2564   เวลา 17:21 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากเหตุพิเศษ (ครั้งที่ 6) และ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมันที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564


ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมันที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

อ่านทั้งหมด
วันที่ 11 กรกฎาคม 2564

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564


ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

อ่านทั้งหมด
วันที่ 08 กรกฎาคม 2564

ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลหนองควาย


ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 07 กรกฎาคม 2564

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย


ประกาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากเหตุพิเศษ

อ่านทั้งหมด
วันที่ 07 กรกฎาคม 2564

ประกาศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย


ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากเหตุพิเศษ

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์