----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 17 ตุลาคม 2564   เวลา 17:27 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากเหตุพิเศษ (ครั้งที่ 6) และ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย


คำแถลงนโยบายของนายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลหนองควาย (วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม 2564)

อ่านทั้งหมด
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

คำสั่ง แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย


คำสั่ง แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

คำสั่ง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย


คำสั่ง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

คำสั่ง การรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย


คำสั่ง การรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

คำสั่ง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย


คำสั่ง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์