----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 2 สิงหาคม 2564   เวลา 22:04 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News รายงานประจำปี 2563 เทศบาลตำบลหนองควาย

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย


การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย ณ ห้องประชุมดอกลำดวน วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

อ่านทั้งหมด
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ครั้งที่ 2/2564


คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ประชุมครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ อาคารดอกลำดวน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควายเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควายครั้งที่2/2564


ประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควายครั้งที่2/2564 ประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ครั้งที่ 2/2564 เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม วันอังคาร ที่ 11 พ.ค. 64 เวลา 13.30 น. ณ อาคารดอกลำดวน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโีรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 06 พฤษภาคม 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควายครั้งแรก (6 พฤษภาคม 2564)


การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควายครั้งแรก (6 พฤษภาคม 2564) เทศบาลตำบลหนองควายเปิดการประชุมสภาครั้งแรก หลังประกาศผลรับรองอย่างเป็นทางการ ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองควายและนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองควายและนายกเทศมนตรีตำบลหนองควายแล้วตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งลงวันที่ 27 เมษายน 2564 นั้น ในวันนี้ (6 พฤษภาคม 2564) ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง ผู้ได้รับมอบอำนาจได้เรียกประชุมและเป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควายครั้งแรก โดยมี นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ ปลัดอาวุโสอำเภอหางดง นางสาวสไบพรรณ์ เทพวรรณ์ ท้องถิ่นอำเภอหางดงและนายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมครั้งแรก เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองควายได้ปฏิญาณตนก่อนการปฏิบัติหน้าที่ และเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ซึ่งผลปรากฏว่า นายทวีวัฒน์ สายมา ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลหนองควาย นางสาวยุพิน ค้าขาย ได้รับเลือกให้เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองควาย และ นางขันแก้ว บัวเหลือง ได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 09 เมษายน 2564

สรงน้ำพระประเพณีสงกรานต์ 64 ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย


โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย จัดกิจกรรม "สรงน้ำพระประเพณีสงกรานต์ 64" เพื่อสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์