----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 15 พฤษภาคม 2564   เวลา 21:34 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ครั้งที่ 2/2564

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ครั้งที่ 2/2564


คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ประชุมครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ อาคารดอกลำดวน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควายเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควายครั้งที่2/2564


ประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควายครั้งที่2/2564 ประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ครั้งที่ 2/2564 เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม วันอังคาร ที่ 11 พ.ค. 64 เวลา 13.30 น. ณ อาคารดอกลำดวน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโีรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 06 พฤษภาคม 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควายครั้งแรก (6 พฤษภาคม 2564)


การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควายครั้งแรก (6 พฤษภาคม 2564) เทศบาลตำบลหนองควายเปิดการประชุมสภาครั้งแรก หลังประกาศผลรับรองอย่างเป็นทางการ ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองควายและนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองควายและนายกเทศมนตรีตำบลหนองควายแล้วตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งลงวันที่ 27 เมษายน 2564 นั้น ในวันนี้ (6 พฤษภาคม 2564) ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง ผู้ได้รับมอบอำนาจได้เรียกประชุมและเป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควายครั้งแรก โดยมี นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ ปลัดอาวุโสอำเภอหางดง นางสาวสไบพรรณ์ เทพวรรณ์ ท้องถิ่นอำเภอหางดงและนายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมครั้งแรก เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองควายได้ปฏิญาณตนก่อนการปฏิบัติหน้าที่ และเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ซึ่งผลปรากฏว่า นายทวีวัฒน์ สายมา ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลหนองควาย นางสาวยุพิน ค้าขาย ได้รับเลือกให้เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองควาย และ นางขันแก้ว บัวเหลือง ได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 09 เมษายน 2564

สรงน้ำพระประเพณีสงกรานต์ 64 ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย


โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย จัดกิจกรรม "สรงน้ำพระประเพณีสงกรานต์ 64" เพื่อสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง

อ่านทั้งหมด
วันที่ 08 เมษายน 2564

มอบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย รุ่นที่4


มอบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย รุ่นที่4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์