----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 15 พฤษภาคม 2564   เวลา 20:42 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ครั้งที่ 2/2564

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 17 เมษายน 2563

แพทย์แผนไทยชูผักผลไม้สมุนไพร 3 กลุ่ม ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน สร้างเกราะป้องกันร่างกาย สู้ภัยไวรัส COVID


แพทย์แผนไทยชูผักผลไม้สมุนไพร 3 กลุ่ม ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน สร้างเกราะป้องกันร่างกาย สู้ภัยไวรัส COVID19

อ่านทั้งหมด
วันที่ 17 เมษายน 2563

การเว้นระยะห่างทางสังคมกับ 8 วิธีหนี COVID-19 DISTANCING


การเว้นระยะห่างทางสังคมกับ 8 วิธีหนี COVID-19 DISTANCING

อ่านทั้งหมด
วันที่ 10 เมษายน 2563

ขอความร่วมมือปฏิบัติตามการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อลดการแพร่ระบาดและการติดเชื้อ


ขอความร่วมมือปฏิบัติตามการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินกันเพื่อลดการแพร่ระบาดและการติดเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19

อ่านทั้งหมด
วันที่ 09 เมษายน 2563

ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย เพื่อ Gen Z รุ่นใหม่ ปลอดภัยยาเสพติด


พื้นที่ในครอบครัวอาจเป็นพื้นที่เล็กๆแต่สำคัญมากกว่าที่คิด เพราะกว่าร้อยละ 15 ของผู้ใช้ยาเสพติดมีปัญหามาจากสาเหตุความขัดแย้งในครอบครัว นอกจากนี้หากคนในครอบครัวใช้หรือขายยาเสพติด ก็มีผลต่อการใช้ยาเสพติดของคนในครอบครัวด้วยเช่นกัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าครอบครัวคือวัคซีนเข็มแรกที่จะสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่สมาชิกในครอบครัว มาร่วมกันดูแลบุตรหลาน สร้างพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัว ห่างไกลจากยาเสพติด ด้วยหลัก 10 สร้าง โดย นพ. ทรงเกียรติ ปิยะกะ

อ่านทั้งหมด
วันที่ 07 เมษายน 2563

วิธีป้องกันและดูแลตัวเองในช่วงระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วิธีป้องกันและดูแลตัวเองในช่วงระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์