----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 17 ตุลาคม 2564   เวลา 15:42 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากเหตุพิเศษ (ครั้งที่ 6) และ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 25 มีนาคม 2564

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาล


กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาล 25 มีนาคม 2564

อ่านทั้งหมด
วันที่ 25 มีนาคม 2564

กิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกัน covid-19 ระลอกใหม่


กิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกัน covid-19 ระลอกใหม่

อ่านทั้งหมด
วันที่ 24 มีนาคม 2564

ฝึกอบรม กปน. เขตเลือกตั้งที่2 ตำบลหนองควาย


ฝึกอบรม กปน. เขตเลือกตั้งที่2 ตำบลหนองควาย (24 มีนาคม 2564)

อ่านทั้งหมด
วันที่ 23 มีนาคม 2564

ฝึกอบรม กปน. เขตเลือกตั้งที่1 ตำบลหนองควาย (23 มีนาคม 2564)


ฝึกอบรม กปน. เขตเลือกตั้งที่1 ตำบลหนองควาย (23 มีนาคม 2564)

อ่านทั้งหมด
วันที่ 23 มีนาคม 2564

ฝึกอบรม อสม. เขตเลือกตั้งที่1 ตำบลหนองควาย


ฝึกอบรม อสม. เขตเลือกตั้งที่1 ตำบลหนองควาย (23 มีนาคม 2564)

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์