----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 17 ตุลาคม 2564   เวลา 17:22 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากเหตุพิเศษ (ครั้งที่ 6) และ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2564

ประชุมชี้แจงกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง


ประชุมชี้แจงกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง วันนี้ (๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลหนองควาย จัดประชุมชี้แจงกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยได้รับเกียรติจากนายชาญชนินทร์ จินตนา หัวหน้างานสืบสวนสอบสวน สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต มาบรรยาย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 15 มกราคม 2564

รณรงค์ป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน 2564


รณรงค์ป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน 2564

อ่านทั้งหมด
วันที่ 15 มกราคม 2564

กิจกรรมทำแนวกันไฟ 2564


กิจกรรมทำแนวกันไฟ 2564 กิจกรรมทำแนวกันไฟ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ แห่งที่ 1 บ้านตองกาย (หมู่1 หมู่8 หมู่9) แห่งที่ 2 บ้านฟ่อน (หมู่2 หมู่3 หมู่4) แห่งที่ 3 บ้านหนองควาย (หมู่5 หมู่6 หมู่7) แห่งที่ 4 บ้านหนองควาย (หมู่10 หมู่11 หมู่12)

อ่านทั้งหมด
วันที่ 06 มกราคม 2564

Big Cleaning Day ป้องกันโควิด-๑๙


Big Cleaning Day ป้องกันโควิด-๑๙ วันนี้ (๖ มกราคม ๒๕๖๔) เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลหนองควาย นำโดย นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานประจำและพนักงานจ้าง จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" โดยกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหนองควาย เพื่อทำความสะอาดป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ โดยเช็ดแอลกอฮอลล์ทำความสะอาดบริเวณสำนักงานภายในส่วนราชการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล อาคารอเนกประสงค์ และพื้นที่สัมผัสร่วมกัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

อ่านทั้งหมด
วันที่ 29 ธันวาคม 2563

เปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ๖๔


เปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ๖๔ วันนี้ (อังคาร ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลหนองควาย จัดกิจกรรมเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ผู้แทนนายอำเภอหางดง เดินทางมาเป็นประธานในพิธี เพื่อส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ และร่วมปล่อยแถว อปพร.และเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์