----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 17 ตุลาคม 2564   เวลา 16:43 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากเหตุพิเศษ (ครั้งที่ 6) และ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 20 ตุลาคม 2563

โครงการคุณ-นะ-ทำ (คุณธรรม)


โครงการคุณ-นะ-ทำ (คุณธรรม) เทศบาลตำบลหนองควาย ได้จัดอบรมโครงการ คุณ-นะ-ทำ (คุณธรรม) ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองควาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย ระเบียบและบทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการซื้อจ้าง และเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน โดยมีผู้นำชุมชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลหนองควายเข้าร่วม

อ่านทั้งหมด
วันที่ 05 ตุลาคม 2563

โครงการคลินิกช่าง “อู้จ๋าประสาสล่า พูดจาภาษาช่าง”


โครงการคลินิกช่าง “อู้จ๋าประสาสล่า พูดจาภาษาช่าง” ทางเทศบาลตำบลหนองควาย ได้จัดทำโครงการคลินิกช่าง “อู้จ๋าประสาสล่า พูดจาภาษาช่าง” ในวันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองควาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านงานก่อสร้าง การควบคุมงานและตรวจสอบสภาพงานก่อสร้าง ตรวจสอบงานก่อสร้าง การร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน โดยมีผู้นำชุมชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลหนองควายเข้าร่วม โดยนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 12 สิงหาคม 2563

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ


12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นวันแม่แห่งชาติ

อ่านทั้งหมด
วันที่ 06 กรกฎาคม 2563

6 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา


วันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8) หรือเทศกาลเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) ถือว่าเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธที่สำคัญวันหนึ่งของประเทศไทย โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนในช่วงฤดูฝน ซึ่งวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8)

อ่านทั้งหมด
วันที่ 05 กรกฎาคม 2563

5 กรกฎาคม 2563 วันอาสาฬหบูชา


5 กรกฎาคม 2563 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันอาสาฬหบูชา

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์