----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 17 ตุลาคม 2564   เวลา 16:56 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากเหตุพิเศษ (ครั้งที่ 6) และ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 19 สิงหาคม 2564

โครงการส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ประจำปี 2564


วันนี้ (19 สิงหาคม 2564) สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองควาย จัดโครงการส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา และเครื่องสังฆทาน ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดต้นเก๋วน และวัดบ้านฟ่อน โดยมี ประธานสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภา ข้ราชการ พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม

อ่านทั้งหมด
วันที่ 06 สิงหาคม 2564

มอบเครื่องบริโภค หมู่ 8 บ้านขุนเส


#มอบเครื่องบริโภค หมู่ 8 บ้านขุนเส วันนี้ (ศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564) นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการมอบเครื่องบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก่กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง ผู้ได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหมู่ที่ 8 บ้านขุนเส (ให้ครัวเรือนที่ตกหล่น)

อ่านทั้งหมด
วันที่ 03 สิงหาคม 2564

มอบเครื่องบริโภค หมู่ 1 บ้านตองกาย


#มอบเครื่องบริโภค หมู่ 1 บ้านตองกาย วันนี้ (อังคาร ที่ 3 สิงหาคม 2564) นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการมอบเครื่องบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก่กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง ผู้ได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหมู่ที่ 1 บ้านตองกาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 02 สิงหาคม 2564

มอบเครื่องบริโภค หมู่ 6 บ้านร้อยจันทร์


#มอบเครื่องบริโภค หมู่ 6 บ้านร้อยจันทร์ วันนี้ (จันทร์ ที่ 2 สิงหาคม 2564) นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการมอบเครื่องบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก่กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง ผู้ได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหมู่ที่ 6 บ้านร้อยจันทร์

อ่านทั้งหมด
วันที่ 01 สิงหาคม 2564

มอบเครื่องบริโภค หมู่11 บ้านสันป่าสัก


#มอบเครื่องบริโภค หมู่11 บ้านสันป่าสัก วันนี้ (อาทิตย์ ที่ 1 สิงหาคม 2564) นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการมอบเครื่องบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก่กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง ผู้ได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหมู่ที่ 11 บ้านสันป่าสัก

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์